Monday, September 30, 2013

Pelaksanaan Gerak Tari 1Malaysia Prasekolah KPM Peringkat Kebangsaan Di Bawah Inisiatif Prasekolah Tahun 2013


1 Oktober 2013 - Pelaksanaan Gerak Tari 1Malaysia Prasekolah KPM Peringkat Kebangsaan Di Bawah Inisiatif Prasekolah Tahun 2013 diadakan jam 8.00 pagi antara objektif program :

·      Mencungkil bakat dan potensi kanak-kanak  dalam bidang gerakan.
·     Mempertingkatkan kefahaman dan kesedaran kepada kanak-kanak tentang tanggungjawab untuk memelihara dan memperkembangkan warisan budaya.
·     Menggalak serta menarik minat kanak-kanak mengenali dan mempelajari asas-asas seni tari.
·    Mendedahkan kanak-kanak kepada satu kaedah pembelajaran tari zapin, inang, joget, asli serta tarian rakyat yang terdapat di Malaysia secara sistematik.
·     Menggalakkan kanak-kanak bergerak aktif sebagai usaha menyemarakkan seni budaya.
·  Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menunjukkan bakat dan daya kreativiti masing-masing.
·     Memanfaatkan ilmu yang diperolehi sebagai pengalaman sebelum melangkah ke Tahun Satu nanti.
·  Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membina sikap berani, bertanggungjawab dan berketrampilan.
· Memberi peluang kepada kanak-kanak prasekolah menunjukkan bakat mereka kepada masyarakat luar daripada persekitaran mereka.

No comments:

Post a Comment